top of page

Servicii sociale și socio medicale

Prin proiectul de față se dorește o abordare integrata a acordării de servicii sociale, socio-medicale persoanelor de etnie romă, persoanelor cu condiții socio-economice precare, vârstnicilor, copiilor aflați în situații de risc social, persoane cu dizabilități din SDL/ZUM, în complementaritate cu serviciile medicale, culturale și de petrecere a timpului liber, pentru o perioada de 30 de luni.

 

In urma analizei făcute la nivelul comunității SDL/ZUM, persoanele vârstnice se confruntă cu probleme de sănătate și lipsa fondurilor necesare pentru tratarea acestora. În toate aceste cazuri, se observa o nevoie de suport în obținerea drepturilor de asistență socială. Au fost identificate ca principale nevoi următoarele: nevoia de sprijin financiar și material pentru asigurarea nevoilor de bază, serviciile de îngrijire medicala la domiciliu pentru persoane cu probleme medico-sociale, serviciile de îngrijire socială la domiciliu pentru vârstnicii singuri sau lipsiți de sprijinul familiei.

În cazul copiilor aflați în situații de risc social din ZUM/SDL prin proiectul de față se urmărește oferirea de servicii sociale în vederea preveniri absenteismului/abandonului școlar, prevenirea eșecului școlar prin ajutor specializat în efectuarea temelor pentru copii proveniți din familii ai căror părinți nu pot oferi sprijin în acest sens, prevenirea separării copilului de familia sa, prevenirea delicvenței juvenile.

Doctor Office_edited.jpg
bottom of page