top of page
Citrus Fruits

Strategia de dezvoltare locală 2023-2027 – un nou succes al Asociației GAL ALBA IULIA INCLUZIVĂAsociația GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ ALBA IULIA INCLUZIVĂ anunță finalizarea GAL ALBA IULIA INCLUZIVĂ, cod proiect 301515, depus in cadrul Programului Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027, apelul PIDS/40/PIDS_P1/OP4/ESO4.11/PIDS_A9, ”Sprijin pregătitor pentru Elaborarea Strategiilor de Dezvoltare locală în orașe/municipii cu o populație de peste 20.000 de locuitori – regiuni mai puțin dezvoltate”.

Proiectul implementat in perioada 27.10.2022- 13.12.2023 și-a atins obiectivul general, obiectivele specifice și rezultatele stabilite, respectiv:

Obiectivul general - mobilizarea și implicarea organizațiilor locale în îmbunătățirea accesibilității, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități, precum și a eficacității și rezilienței sistemelor de sănătate și a serviciilor de îngrijire pe termen(FSE+) a comunității dezavantajate de la nivelul SDL Alba Iulia.

Obiective specifice:

  • OS1. Analizarea si diagnosticarea criteriilor de capital uman, ocupare si condiții de locuire în vederea declarării si validării a Zonei Urbane Marginalizate de la nivelul Municipiului Alba Iulia.

  • OS2. Introducerea si dezvoltarea de soluții pentru rezolvarea problemelor identificate in Zona Urbana Marginalizata de la nivelul Municipiului Alba Iulia, prin elaborarea unei strategii de dezvoltare locala

Rezultate previzionate:

  • 1 teritoriu acoperit de Strategia de Dezvoltare Locală delimitat în conformitate cu prevederile prezentului Ghid al solicitantului

  • 1 Metodologie de realizare a studiului de referință

  • 1 studiu de referință în vederea fundamentării Strategiei de Dezvoltare Locală

  • 1 Strategie de Dezvoltare Locală elaborată și depusă spre evaluare și selecție la AM PoIDS

Menționăm faptul că rezultatul central, respectiv Strategia de Dezvoltare Locală pentru anul 2023-2027 a fost evaluată și selectată pentru finanțare conform Listei Strategiilor de Dezvoltare Locală din regiunile mai puțin dezvoltate ADM, obținând un punctaj de 9.72 puncte.

Proiectul ”GAL ALBA IULIA INCLUZIVĂ” a avut o valoarea totală de 205.255 lei, fiind cofinanțat din FSE+, prin Programul Incluziune și Demnitate Socială 2021-2027.

Informații suplimentare pot fi solicitate la nr. de telefon: 0770503465, email: galalbaiulia@gmail.com , persoană de contact Dumitru Alin - Manager de proiect sau pot fi obținute de pe pagina de Facebook  https://www.facebook.com/galalbaiulia , web www.galalbaiulia.ro .

Comments


bottom of page