top of page
Citrus Fruits

Construind comunități incluzive: a doua ediție a Atelierului Antisegregare

În cadrul proiectului "O Nouă Viață în Lumea Nouă" din Alba Iulia, a avut loc a doua ediție a atelierului antisegregare, unde doi experți în domeniu au adus în atenție chestiuni cruciale precum definirea discriminării și segregării, drepturile și obligațiile locatarilor, sensibilizarea și educația, precum și promovarea diversității în comunități. În cadrul acestui eveniment, au fost abordate subiecte cheie pentru construirea unor comunități incluzive și diverse.Atelierul a oferit o panoramă asupra legislației anti-discriminare și antisegregare relevante, cu accent pe drepturile și obligațiile locatarilor implicate în programul de locuințe sociale. S-a subliniat importanța transparenței și a criteriilor obiective pentru a evita discriminarea în procesul de alocare a locuințelor. Prin educarea locatarilor asupra acestor aspecte, se vizează crearea unui mediu locativ echitabil și incluziv.


A doua ediție a atelierului antisegregare din cadrul proiectului "O Nouă Viață în Lumea Nouă" a demonstrat angajamentul față de construirea unor comunități incluzive și diverse. Prin abordarea problemelor legate de discriminare și segregare la nivelul alocării locuințelor sociale, precum și prin promovarea educației și sensibilizării, evenimentul a pus bazele unui progres semnificativ în direcția unei societăți mai echitabile și mai unite. Este esențial ca astfel de inițiative să continue și să inspire schimbări durabile în comunități, contribuind la o lume nouă bazată pe diversitate și respect reciproc.

Comments


bottom of page