top of page

Obiective

Obiectivele specifice ale proiectului
1. OS.1. Creșterea ratei de ocupare cu minim 50% din 360 de persoane aflate în risc de săracie și excluziune socială, cu vârsta cuprinsă între 16-64 ani prin furnizarea de măsuri integrate de consiliere profesională, și formare profesională pentru 180 persoane din teritoriul SDL din care 75 % ZUM, pe o perioadă de 36 luni.


2. OS.2. Dezvoltarea de servicii medicale, sociale și culturale pentru 720 persoane aflate în risc de sărăcie 36 de luni.


3. OS.3. Creșterea accesului și participării la educație: educație timpurie (de nivel ante-școlar și preșcolar), învățământ primar și secundar, prin acordarea unor pachete integrate pentru 30 de copii cu vârsta cuprinsă între 0-17 ani, pe programul tip școală după școală și terapie educațională din teritoriul SDL din care 75% ZUM și campanii de informare în domeniul educației pentru 120 de participanți, pe o perioadă de 36 luni.


4. OS.4. Creșterea conștientizării pentru 720 de persoane din grupului țintă în domeniul locuirii, ocupării, combaterii discriminării și promovării multiculturalismului prin organizare de campanii de informare și educare, pe o perioadă de 36 de luni.

GettyImages-sb10068842ii-001_edited.jpg
bottom of page