Serviciile oferite

Beneficiarii direcți ai proiectului vor participa la servicii gratuite de consiliere profesională, instruire profesională prin intermediul unor sesiuni de cursuri organizate și desfășurate în meserii cu căutare pe piața muncii, mediere pe piața muncii, servicii sociale și socio-medicale, servicii medicale de specialitate, activități culturale în cadrul unui Centru multifuncțional, programe educaționale, campaniile de informare și educare, competiții sportive și acțiuni de voluntariat.

Hai să schimbăm comunitatea în bine !

Implică-te în activitățile proiectului, participă cu o idee sau trimite-ne un mesaj despre felul în care vrei să schimbi în bine comunitatea, prin puterea exemplului tău!

Mulțumim prentru mesaj!