Sesiuni de curs

Proiectul O nouă viață în „Lumea Nouă” – Alba Iulia (cod SMIS 136915, contract POCU/717/5/1/136915) este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Sesiuni de curs