top of page

Proiectul contribuie la asigurarea complementarității intervențiilor soft/hard la nivelul Planului de acțiune al SDL, așa cum este descrisă în Matricea de corespondență privind complementaritatea intervențiilor subsumate listei indicative de intervenții pentru care se intenționează solicitarea finanțării din POR 2014-2020 (Anexa 20 a SDL Alba Iulia Incluzivă), dar și așa cum este descris în cadrul cererii de finanțare depuse de municipalitate în cadrul apelului IMPLEMENTAREA STRATEGIILOR DE DEZVOLTARE LOCALĂ ÎN COMUNITĂȚILE MARGINALIZATE DIN ORAȘE/MUNICIPII CU O POPULAȚIE DE PESTE 20.000 LOCUITORI” AP 5/PI 9.VI/OS 5.1.

Astfel, fiecare investiție prevăzută în cadrul celor două SF de către municipalitate este complementară măsurilor soft, de tip FSE:

  • Obiect 1 Crearea spații publice urbane în ZUM Alba Iulia Alba Iulia: sistematizare și echipare infrastructurală, deși nu are o corespondență clară în Anexa 20 cu o măsură de tip FSE, este complementar  tuturor intervențiilor, POR sau POCU, deoarece rezolvă una dintre cele mai importante probleme a zonei, respectiv accesul la infrastructura și serviciile din zona ZUM urmând a fi create prin realizarea tramei stradale pentru Strada A (până la intersecție cu Aleea nr. 4 și Aleea nr. 8), Aleea nr. 1 și a aleii de acces pentru Centrul multifuncțional și talcioc, cu echiparea tehnico-edilitară aferente acestor străzi și cu racordurile necesare, amenajarea trotuarelor și suprafețelor pietonale din cadrul Centrului multifuncțional, Talcioc, teren minifotbal, bloc nr. 1 și bloc nr. 2, a mobilierului urban și supraveghere video. Asigurarea transportului public în cartier asigură complementaritatea cu orice alte măsuri soft, de tip FSE, ale căror obiectiv e oferirea de servicii grupului țintă din zona SDL, inclusiv servicii de ocupare, acesta stabilind accesul către diferite puncte importante din oraș, către școală sau alte instituții.

  • Obiect 2 Crearea de facilități pentru recreere (zone special amenajate pentru sport, locuri de joacă pentru copii) în ZUM Alba Iulia are corespondență cu Intervențiile POCU Organizare competiții sportive și Campanii informare și educare. Acesta este complementar atât intervențiilor POR – Modernizare spațiu public urban  - Piața TALCIOC în ZUM Alba Iulia și Crearea spații verzi: scuaruri, grădină în ZUM Alba Iulia, cât și intervențiilor POCU deoarece prin intermediul proiectului deja depus de primărie în cadrul apelului IMPLEMENTAREA STRATEGIILOR DE DEZVOLTARE LOCALĂ ÎN COMUNITĂȚILE MARGINALIZATE DIN ORAȘE/MUNICIPII CU O POPULAȚIE DE PESTE 20.000 LOCUITORI” AP 5/PI 9.VI/OS 5.1, acolo vor avea loc competiții sportive adresate în primul rând grupului țintă al proiectului, 300 de persoane din SDL și ZUM Alba Iulia (copii,tineri,adulți,familii), competiții sportive ce vor fi organizate în parteneriat cu instituții de profil pentru a asigura egalitatea de șanse și sportmanshipul, dar și activități specifice unor campanii de informare și educare ce vor viza inclusiv o competiție de ecologizare și îmbunătățire condiții de trai prin care urmărim salubrizarea și înfrumusețarea spațiilor de joacă, cu materiale pentru reparații puse la dispoziție de municipalitate în cadrul proiectului POCU, realizate de către membrii comunității.

  • Obiect 3 Modernizare spațiu public urban  - Piața TALCIOC în ZUM Alba Iulia are corespondență cu Intervenția POCU Campanii informare și educare în cadrul cărora va fi creat un grup suport format din reprezentanți ai comunității  ce va fi informat și consultat cu privire la diverse etape de evoluție în cadrul unor întâlniri susținute de experți implicați în acest demers, intervenție POCU în cadrul căreia vor fi realizate panouri stradale prin care va fi promovată imaginea lumii noi atât din punct de vedere arhitectural cât și funcțional, cât și diverse întâlniri, ateliere, etc care să dezvolte percepția dezvoltării comunitare atât la nivel micro dar și integrat în comunitatea albaiuliană. Construcția cu formă elipsoidală cu destinația de talcioc cu o suprafață totală ocupată de 960.00 mp poate fi utilizată și ca amfiteatru/spațiu de întâlnire al comunității ZUM/SDL, și în cadrul diferitelor campanii de informare și educare. Dealtfel, conform analizei calitative, Anexa 26 la SDL, curățenia în cartierul Lumea Nouă lasă de dorit, aceasta deficiență fiind legată și de piața Talcioc care se organizează în zonă, piață necesară pentru a asigura un venit minim prin acest tip de activitate economică. Dar în urma zilelor de piață Talcioc,  locuitorii din comunitatea ZUM se lamentează de mizeria și gunoiul care rămâne în urma comercianților, iar soluția propusă prevede pe de o parte modernizarea spațiului public urban –talcioc, iar pe de alta realizarea de campanii de educare și informare care să rezolve aceste probleme prin responsabilizarea comunității locale în ceea ce privește spațiul de locuit fie ca și apartenență, fie ca și menținere/gestionare a acestuia. În plus, investiția e complementară Intervenției POCU Înființare și funcționare întreprinderi sociale de inserție în condițiile în care întreprinderile vor fi deschise în domenii cerute pe piața muncii și legate de meseriile tradiționale, iar talciocul poate pune la dispoziție un spațiu pentru comercializare.

  • Obiect 4 Crearea spații verzi: scuaruri, grădină în ZUM Alba Iulia are corespondență cu Intervenția POCU Campanii informare și educare în cadrul cărora va fi creat un grup suport format din reprezentanți ai comunității  ce va fi informat și consultat cu privire la diverse etape de evoluție în cadrul unor întâlniri susținute de experți implicați în acest demers, intervenție POCU în cadrul căreia vor fi realizate panouri stradale prin care va fi promovată imaginea lumii noi atât din punct de vedere arhitectural cât și funcțional, cât și diverse întâlniri, ateliere, etc care să dezvolte percepția dezvoltării comunitare atât la nivel micro dar și integrat în comunitatea albaiuliană. Susținerea utilizării în condiții optime a noilor investiții în infrastructură va fi realizată în cadrul intervenției POCU prin intermediul a 3 campanii de educație pe teme de igienă și prevenire a riscurilor de îmbolnăvire, competiție de ecologizare și îmbunătățire condiții de trai, sesiuni de prezentare a modului corect de depozitare și colectare a deșeurilor, campanie de reciclare a deșeurilor sub forme și moduri creative. Astfel, prin măsurile POCU, se va asigura durabilitatea scuarurilor (spațiilor verzi) aferente Centrului multicultural (inclusiv grădina verde tip terasa), spațiului urban-Talcioc propus, terenului de minifotbal, scuarurilor (spațiile verzi) aferente loc de joacă bloc nr. 2, blocului nr. 1  și străzii A 5.    Obiect 5 – Construire Centru Multifuncțional cu funcțiuni socio-comunitare în ZUM Alba Iulia Centru multifuncțional are corespondență cu Intervențiile POCU Furnizare servicii sociale și medicale și Operaționalizare Centru Multifuncțional. Acesta este complementar și intervenției POR – Crearea spații verzi: scuaruri, grădină în ZUM Alba Iulia care prevede o grădină verde tip terasă pe acoperiș. În cadrul Centrului Multifuncțional, cu o suprafață construită desfășurată de 2390.37 mp, vor fi desfășurate activități finanțate din FSE și propuse a fi realizate pe parcursul a 12 luni, de luni până vineri între orele 9-17, conform cererii de finanțare depuse de municipalitate. Acestea includ servicii de consiliere profesională,  cursuri nonformale (grădinărit, gătit, dans, muzica, artizanat etc.), activități  cu caracter sportiv, educație și dezvoltare personală, terapie ocupațională, logopedie, spectacole de dans, piese de teatru, spectacole muzicale, expoziții sau alte activități  de socializare, culturalizare și educare a grupului țintă. 6. Obiect 6 Locuințe sociale - are corespondență cu Intervenția POCU Campanii informare și educare în cadrul cărora va fi creat un grup suport format din reprezentanți ai comunității  ce va fi informat și consultat cu privire la diverse etape de evoluție în cadrul unor întâlniri susținute de experți implicați în acest demers, intervenție POCU în cadrul căreia vor fi realizate panouri stradale prin care va fi promovată imaginea lumii noi atât din punct de vedere arhitectural cât și funcțional, cât și diverse întâlniri, ateliere, etc care să dezvolte percepția dezvoltării comunitare atât la nivel micro dar și integrat în comunitatea albaiuliană. Campaniile de informare și educare urmând a fi finanțate din POCU vor dezvolta, la nivel individual și comunitar, o schimbare a confortului rezidențial și de atitudine față de întreținerea domeniul public și propriul habitat locativ, precum și o schimbare a mentalității față de viața într-o comunitate accesibilă, curată, deschisă spre exterior, comunicativă, care respectă și conservă bunurile domeniului public și viața într-un mediu curat. Cele 21 de apartamente cu 1,2 sau 3 camere urmând a fi realizate răspund atât nevoilor unor familii cu 2 sau 3 copii, cât și nevoilor celor fără copii din cadrul ZUM sau din arealul SDL.

bottom of page