top of page

Grup țintă

Grupul țintă al proiectului, format din 720 de persoane, vor fi sprijinite direct în cadrul proiectului, vor beneficia de servicii integrate și vor îndeplini cumulativ următoarele criterii:

  • au domiciliul sau locuiesc (sunt rezidente) in teritoriul SDL (cei fără acte pot da declarație pe propria răspundere în acest sens). Lista străzilor cu domicilii eligibile poate fi accesată la https://galalbaiulia.ro/informatii-generale/zona-de-interventie-sdl/

  • sunt în risc de sărăcie sau excluziune socială (în risc de sărăcie, se confruntă cu o deprivare materială severă, trăiesc în gospodarii cu o intensitate extrem de redusa a muncii).


Dintre cele 720 de persoane:

  • 360 de persoane beneficiază de măsuri integrate de ocupare, 180 de persoane dobândesc o calificare la încetarea calității de participant;

  • 90 de persoane își vor găsi un loc de muncă, sau vor desfășura independent o activitate la încetarea calității de participant;

  • 200 de persoane beneficiază de servicii medicale;

  • 455 de persoane beneficiază de servicii sociale și socio-medicale (dintre acești 455 Beneficiari 344 sunt din ZUM),

  • 30 de copii cu vârsta între 7-14 ani, dintre care 13 din ZUM vor participa la programul gratuit scoală după scoală,

  • 50 de copii din SDL/ZUM beneficiază de terapie ocupațională.

13.jpeg
bottom of page