top of page

Cursuri de calificare

In cadrul acestei masuri se vor organiza și desfășura programe de formare profesională pentru un grup țintă de 180 persoane, din care 72 de persoane de etnie romă. Vor avea loc minim 12 sesiuni de formare profesională. Cursurile nu vor fi nominalizate în această fază de scriere a proiectului, acestea vor fi definite în funcție de oportunitățile de pe piață muncii și a oportunităților oferite de sectorul privat pe perioada de implementare. Piața muncii prezintă anual modificări în funcție de factorii macro-economici, financiari, legislativi.
Cursurile vor fi finalizate cu diplome de calificare ANC și tot grupul țintă participant va beneficia de subvenții în funcție de participarea la curs si de nivelul de calificare.

Cursuri de formare:

40.jpeg
bottom of page