top of page

Centru multifuncțional

in cadrul Centrului se vor desfășura în același timp mai multe tipuri de servicii integrate (consiliere profesionala, cursuri non formale, activități cu caracter sportiv, educație și dezvoltare personală, terapie ocupațională, logopedie) adresate grupului țintă.

Pentru persoanele din GT adulți, se vor depune toate eforturile pentru ca aceștia să își descopere noi pasiuni, să descopere tehnici și metode prin care sa depășească anumite situații dificile cu care se confrunta în viață, să se autocunoască, să învețe cât e de important să învețe și sa se dezvolte personal, toate acestea pentru a îmbunătății calitatea vieții, a creste confortul lor psihic și fizic, îmbunătățirea stării de sănătate, pentru a crește nivelul de educație, pentru a crește imaginea și stima de sine, pentru a dezvolta și crește comunitatea și coeziunea socială, dar și pentru a elimina barierele care duc la discriminare și marginalizare etc. În funcție de nevoile identificate în rândul grupului țintă precum și în funcție de solicitările primite din rândul acestora se vor organiza cursuri nonformale precum: grădinărit, gătit, dans, muzica, artizanat etc.

Pentru participanții copii la activitățile derulate în centru se vor furniza servicii diferite în funcție de vârsta celor mici, preocupări, nivel de dezvoltare, avându-se în vedere cele cinci domenii ale dezvoltării copilului: dezvoltarea fizica, sănătate și igiena personală; dezvoltarea socioemoțională; dezvoltarea cognitivă și cunoașterea lumii; dezvoltarea limbajului, a comunicării și a premiselor citirii și scrierii; capacității și atitudini în învățare. Tipurile de activități de învățare propuse: jocuri și activități liber-alese; activități tematice; activități de dezvoltare personală; activități pe domenii experiențiale, activități socio-educative - ateliere cu caracter deschis (ateliere pentru activități manuale, de expresie, cântece, dansuri, confecționare obiecte artizanat, ergoterapie, informatică, jurnalism etc.) și a diverse expoziții în centru și comunitatea locală, în scopul valorificării potențialului creativ, a creșterii stimei de sine și a sentimentului de utilitate socială al beneficiarilor.

94.jpeg
bottom of page