top of page

Activități

Masuri de sprijin pentru găsirea unui loc de munca:

  • Recrutare, informare și consiliere profesională pentru 720 persoane aparținând grupului țintă;

  • Formare profesională a minim 180 persoane;

  • Plasare pe piața muncii / mediere

Furnizarea de servicii sociale, socio-medicale de bază pentru persoanelor de etnie roma, persoanelor cu condiții socio-economice precare, vârstnicilor, copiilor aflați în situații de risc social, persoane cu dizabilități din SDL/ZUM.

Furnizare de servicii medicale pentru persoane din SDL si ZUM aflate în risc de sărăcie și excluziune socială care vor fi selectate din grupul țintă al proiectului

Operaționalizare Centru multifunctional în cadrul căruia se vor desfășura în același timp mai multe tipuri de servicii integrate (consiliere profesionala, cursuri non formale, activități cu caracter sportiv, educație și dezvoltare personala, terapie ocupațională, logopedie) adresate grupului țintă, servicii ce vor fi organizate sub supervizarea coordonatorului centrului .

Furnizare program educațional ȘCOALĂ DUPĂ ȘCOALĂ - adresează unui număr de 30 de copii din ZUM/SDL aparținând unor familii aflate în risc de sărăcie si excluziune socială. 

Campanii de informare și educare pentru persoane din SDL/ZUM pentru reducerea părăsirii timpurii a școlii.

Campanii de informare și educare și competiții sportive pentru îmbunătățirea condițiilor de locuit ale persoanelor din grupul țintă.

Campanii informare si educare pentru ridicarea gradului de ocupare a persoanelor din ZUM/SDL

Acțiuni de voluntariat ale membrilor comunității și campanii de informare și educare pentru combaterea discriminării și segregării

49.jpeg
bottom of page