Despre proiect

"O nouă viață în lumea nouă"

Obiectivul general al proiectului este reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din ZUM (Zona Urbană Marginalizată) Alba Iulia, în care există populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri integrate în contextul mecanismului DLRC, în conformitate cu politicile de creștere a calității vieții, coeziunii sociale, îmbunătățirea mediului de viață și creștere economică în întreg teritoriul SDL Alba Iulia. Proiectul O nouă viață în ”Lumea Nouă” – Alba Iulia (cod SMIS 136915, contract POCU /717/5/ 1/ 136915) este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. Valoarea totală a  proiectului: 7.300.994,11 lei, iar valoarea asistenței financiare nerambursabile este de 7.154.974,23 lei. Durata de derulare a proiectului: până la 31.12.2023.

Citeste mai mult

25.jpeg

Programe în cadrul proiectului

Trimite-ne un mesaj

Mulțumim prentru mesaj!

Abonează-te la newsletter

Mulțumim pentru înscriere